Massage


Musklerna arbetar genom att dras samman, ibland hastigt med stor kraft, ibland sakta under stor kontroll. För att en led skall röras behövs både en böj- och en sträckmuskel

Om muskeln används fel, exempelvis ensidigt, vid en onaturlig kroppsställning eller vid en för hög och plötslig ansträngning utan träning eller uppvärmning, kan muskeln bli stel, kort eller krampa. Är man otränad drabbas musklerna lättare. Är muskeln förkortad överbelastas muskelfästen, senor, senskidor, slemsäckar, benhinnor. Detta kan leda till belastningssmärta.

Med massage, kan tillståndet lindras eller hävas. Massage ökar blodcirkulationen vilket gör muskeln länge vilket I sin tur avlastar smärtande muskelfästen etc. Du kan själv, vid vissa lindrigare tillstånd, massera. Börja massagen med ett lätt tryck och öka efterhand. Kommer Du till ett smärtande område så massera med lätt hand. Massera inte på ryggradens eller halskotpelarens mitt utan på de muskler som löper längs med. Det kan ta tid att rätta till ett problem, så ge massagen tid. Massera minst i 5 minuter, gärna morgon och kväll somt före och efter träning, tills problemet är över. Du kan även massera i förebyggande syfte.

Nacke och skulderparti

Massageområdet är ganska stort på grund av att många muskler samverkar i rörelserna. Även om smärtan känns på ena sidan skall hela partiet masseras. Jämför höger och vänster sida för att hitta de stelaste musklerna med fingertopparna.

Axelled

Det är många muskler som samverkar för att utföra axelledens alla rörelser. Därför måste hela övre ryggen till I höjd med skulderbladens nedre del. över­ arms- och bröstmuskulaturen masseras. Massera även den friska sidan för att få balans i massagen och för att hitta de stelaste musklerna med fingertopparna.

Bröstkorgsmuskulatur

Massera ryggmuskulaturen mellan och nedanför skulderbladen. Jämför med fingertopparna höger och vänster sida av ryggraden för att hitta det rätta stället. Ibland kan en lite kliande känsla på ryggen visa var massagen är viktigast.

Tennisarmbåge respektive golfarmbåge

Tennisarmbåge till vänster och golfarmbåge till höger. Samma besvär kan uppstå vid tung målning, arbete med hammare och arbete med datormus. Massera längs musklerna (streckat område), sedan rullar du med handloven tvärs längdriktningen.

Ischiasvärk

Ishiasvärk beror på att ischiasnerven kommit i kläm. Stela muskler kan orsaka eller förvärra tillståndet. Masserar muskulaturen Inom det streckat område. Ofta kan det räcka med massage ovanför höttbenskammen i ländryggen.

Armvärk

Armvärk orsakas av att nerv till armen kommit i kläm. Stela muskler kan orsaka eller förvärra tillståndet. Massera  muskulaturen Inom det streckat område. Ofta kan det räcka med massage på båda sidorna om halskotpelaren mot skulderbladen.

Stela och ömma fingrar

Musklerna för fingrarnas kraftiga rörelser sitter i underarmen. Böjmusklerna sitter på armens undersida och sträckmusklerna på ovansidan. Massera gärna underarmen när du har ont från handleden ut till fingrarnas yttersta led. Massagen avlastar leder och senskidor

Knäskålen

Smärtor kring knäskålen kan uppstå där främre stora lårmuskelns fästen finns. Även om knäsmårtorna har orsakas av förslitningsskador (artros), avlastar massage av den främre stora lårmuskeln knäleden. Detta lindrar värken. Främre stora lårmuskel är en stor muskel och behöver längre massage för att bästa resulat

Lårmuskeln

Värk från lårmuskelns fäste i ljumske och på insidan av knät är ett av fotbollsspelarens problem. Massera hela det streckade området . Massera gärna muskeln i förebyggande syfte. Massera både före och efter ansträngning.

Löparknä

Löparknä är ett exempel på att orsaken kan sitta mycket långt från smärtstället. Massera den lilla muskel som markeras av det streckade området så släpper överbelastningen på den långa sena som går från muskeln ner till knäts utsida strax nedanför knäleden.

Hälsenan

Vadmuskeln hör till de muskler som lättast stelnar till och blir kort och stum. Det frestar på hälsenan och kan ge ganska stora problem om man inte sköter muskeln med massage. Massera vadmuskeln under en längre stund så avlastas hälsenan.

Hälsporre och smärtor från fotsulan

Alla kraftiga rörelser som fotens delar gör framför hälen styrs av den främre underbensmuskulaturen. Även kramp i fotsulan när du ligger och sover kan förebyggs. lindras eller hävas när streckat område masseras.

Muskelkramp

Muskelkramp i vila uppstår gärna i bakre lårmuskulaturen. i vadmuskel eller fotvalvet.  Lår och vadmuskel  masseras direkt över smärtområ­det. Fotvalvets kramp masseras på samma sätt som för hälsporre. Förebygg genom att massera innan vila.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies