Krishantering


Vi är en resurs vid krissituationer och ett komplement till företagets egen organisation

Kännetecknade för en kris är att den leder till stort mänskligt lidande. Det är ett hot mot vår existens, vår identitet, vår värdighet och trygghet. Kriser drabbar oss plötsligt, oförutsägbart och oväntat och ligger utanför vår kontroll. Effekten av själva krisen sträcker sig ofta långt över tid.

I en krissituation är det viktigt att erbjuda snabb och professionell hjälp till medarbetare eller grupp. Det kan t.ex. handla om olyckor, akuta krisreaktioner eller liknande allvarliga händelser men även kränkningar, trakasserier och liknande.

 

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies