Förebyggande företagshälsovård


Vi hjälper att skapa en aktiv friskvård på företaget genom att engagera och sporra personalen till ökad fysisk aktivitet på olika sätt

För att förbättra hälsan krävs kunskap om kostens, motionens, rökningens och alkoholkonsumtionens betydelse för hälsa och ohälsa. En av de mest betydelsefulla hälsova­norna är regelbunden fysisk aktivitet.

Regelbunden motion har en rad positiva effekter och personer som motionerar regelbundet har bättre hälsa och lägre genomsnittlig sjukfrånvaro än övriga medan fysisk in­aktivitet försämrar arbetsförmågan och ökar risken för sjukdom och förtidig död.

Genom exempelvis hälsostatus kan personer med risk för ohälsa fångas upp och motiveras att förändra sina levnadsvanor. Vid hälsostatus kartläggs faktorer, förutsättningar och vanor av betydelse för god hälsa, kontrolleras vikt, längd, blodtryck, blodsocker, blodvärde och blodfetter. Undersökningen kan kompletteras med konditionstest för bedömning av den fysiska prestationsförmågan. 

Resultatet fångar bland annat deltagarnas upplevda stress, nikotin-, alkohol-, kost- och motionsvanor, risk för att drabbas av ohälsa som diabetes, hjärt-kärlsjukdom med mera pga. övervikt, fysisk inaktivitet, förhöjt blodtryck, blodsocker, blodfetter, ohälsosamma nikotin och alkoholvanor. Sammanställning av de ingående variablerna utgör på gruppnivå en nulägesanalys av friskvårds behovet i den undersökta gruppen.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies