Föreläggande från Transportstyrelsen - information


Du som fått föreläggande från Transportstyrelsen, har fått all nödvändig information i det brevet. Tag med dig föreläggandet till vår mottagningen så att vi kan lägga in det i din journal, originalet behåller du själv.

På Gotahälsan kan vi inte svara på frågor kring föreläggandet, dessa frågor ställer du direkt till din handläggare på Transportstyrelsen. Numret till handläggaren finns i föreläggandet.

Vi kan enbart hjälpa dig med de provtagningar och det intyg som Transportstyrelsen begär av dig. De frågor som vi kommer att kunna svara på är frågor kring provhanteringen. I intyget till Transportstyrelsen anges resultatet av de prover du tagit, även avvikande svar liksom om du uteblivit från något eller några provtagningstillfällen.

Du kommer INTE att få svar på frågor om NÄR prov tas under observationstiden. Provtagningstillfällena meddelas med kort varsel, 1-2 dagar innan du skall lämna prover. Vid provtagning gällande droger tas urinprov. Drick normal mycket innan provtagningen. Drick inte för mycket då detta späder ut din urin och kommer att tokas som avvikelse, som i sin tur kan resultera i förlängd observationstid.

Vi på Gotahälsan kallar dig via SMS eller telefon.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies