Välkommen till Gotahälsan för hälsostatus


Om du inte kan komma

Meddela oss i god tid om du inte kan komma på bokad tid eller byt med arbetskamrat om det är möjligt

  Om du inte kan komma

  Meddela oss i god tid om du inte kan komma på bokad tid eller byt med arbetskamrat om det är möjligt

  Inför besöket

  Det är bra om du

  • Avstår träning samma dag
  • Avstår mat minst två timmar före besöket 
  • Avstår tobak minst två timmar före besöket 
  • Avstår kaffe minst två timmar före besöket
  Vad innebär hälsostatus?

  Frågeformulär
  Du får inför besöket ett eller flera formulär att fylla i. Fyll i dessa innan du kommer eftersom innehållet kommer att diskuteras. Undantag - formulär om den psykosociala och fysiska arbetsmiljön diskuteras inte, utan kommer att sammanställas på gruppnivå som underlag för arbetsplatsen.

  Mätningar
  Vid besöket mäts och kontrolleras blodtryck, saturation (syremättnad i blodet), puls, EKG, midjemått, längd och vikt (BMI), syn, färgseende, blodvärde (Hb), blodsocker och blodfetter. Ibland erbjuder även din arbetsgivare konditionstest (cykeltest), hörseltest, lungfunktionstest, PSA eller sköldkörtelkontroll.

  Konditionstest
  Konditionstesten genomförs som ett submaximalt cykeltest som ger information om din konditionsnivå. Om detta ska genomföras, finns möjlighet att ta med ombyte.

  Avslutande sammanfattning
  Avslutningsvis diskuteras testresultaten och frågorna i hälsoformuläret och vid behov tar vi tillsammans fram någon form av hälsoplan och sätter upp mål inför framtiden.

  Tystnadsplikt

  Personalen som du träffar har så klart tystnadsplikt och även de frågeformulär som du fyllt i och lämnar hanteras med sekretess.

  Gotahälsan AB
  Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
  Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
  Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies