Hälsovård - förskolan


Beskrivning

Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte att ta bort men kan minimeras. De flesta har okomplicerade övre luftvägsinfektioner, vilka oftast orsakas av virus. Smittan förs ofta vidare till andra barn och personal i gruppen. 

Orsaken till att förskolebarn oftare är förkylda än andra kan vara

 • att många snuviga barn och vuxna vistas i samma begränsade utrymmen, vilket ger hög mängd virus i luften 
 • att hygienrutinerna är otillräckliga eller inte följs vilket ger mer virus på händer, leksaker, golv med mera.

Smittspridning

 • Många infektionerna smittar någon dag innan symtom kommer och sedan ytterligare några dagar. 

Förebyggande åtgärder

 • Enkla och konsekvent genomförda regler för hygien minskar smittspridningen från näsa, mun, analöppning och händer. 
 • Regelbunden utevistelse. Smittdosernas storlek blir mindre i den stora luftvolymen utomhus.

Gotahälsan kan genom utbildning och andra insatser hjälpa till att minska risken för infektioner och smittspridning bland personal och barn.

Omfattning

Utbildning

 • Hygien & hygienrutiner
 • Städning & städrutiner
 • Vanliga infektioner
 • Smittvägar & smittspridning
 • Immunstärkande åtgärder

Vaccinationer

 • Vaccination mot säsongsinfluensa
 • Vaccination mot lunginflammation (pneumokocker)
Syfte
 • Att ge ökad kunskap om hygien och hygienens betydelse
 • Att skapa förutsättningar för minskade infektioner & smittspridning
 • Att genom vaccination minska risken att insjukna i några av de vanligaste infektionssjukdomarna

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies