Välkommen till hälsosamtal och Gotahälsan

Bedömning av hälsa relaterat till frånvaro från arbetet (hälsosamtal - korttidsfrånvarobedömning)

Varför har du kallats till denna bedömning/ samtal?

Du är kallad till detta möte på grund av att du haft upprepad korttidsfrånvaro. Hur många tillfällen per år det handlar om är olika beroende av vilken kommun du jobbar i eller vilken arbetsgivare du har. Vid detta möte försöker vi tillsammans med dig hitta bakgrunden till din sjukfrånvaro och att hitta sätt att hjälpa och stötta dig. Orsaken till frånvaron är olika men kan exempelvis vara återkommande luftvägsinfektioner, huvudvärk, muskel- och ledbesvär eller stress och utmattning.

På Gotahälsan tittar vi på helheten.

Inför besöket

Inför besöket får du frågeformulär som du besvarar innan mötet. Formulären får du av din arbetsledare eller direkt skickat till din hemadress av Gotahälsans personal. Hälsoformulären berör 

 • Din hälsa inklusive levnadsvanor
 • Din fysiska arbetsmiljö
 • Din psykosociala arbetsmiljö
 • Nedstämdhet/oro
 • Stress
 • Sömn
Att tänka på före besöket
 • Avstå från träning samma dag
 • Avstå från att äta minst 2 timmar före besöket
 • Avstå från nikotin minst 2 timmar före besöket
 • Avstå från kaffe eller te minst 2 timmar före besöket
Vid besöket - inledande samtal

Samtal förs kring din totala livssituation i arbetet och privat och baseras på de formulär du fyllt i före besöket.

Kontroller 

Vid besöket kontrolleras  

 • Vikt
 • Längd
 • BMI
 • Midjemått
 • EKG
 • Syremättnad i blodet
 • Syn
 • Färgseende
 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider)
Avslutande sammanfattning

Vi diskuterar testresultaten och gör tillsammans en sammanfattning av hälsosituationen och tar vid behov fram en handlingsplan och mål inför framtiden

Återrapportering

Vi gör, med hänsyn tagen till sekretessuppgifter, en återkoppling till din arbetsledare (beställare) med förslag på åtgärder.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies