Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinsk kontroll - vissa syntetiska oorganiska fibrer (fibrosframkallande damm)


Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2005:6.

Undersökning skall ske:

Skriv ut pdf
 • Före anställning
 • Därefter med högst 3 års mellanrum
 • Lungröntgen skall göras före anställning
  -därefter vid 3:e kontrollen (dvs. efter 9 år)
  -därefter vid vartannat undersökningstillfälle
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri) genomförs vid varje undersökningstillfälle

Kontrollen skall ligga till grund för tjänstbarhetsbedömning enligt AFS 2005:6 "lagstadgad undersökning"

Fibrosframkallande damm

Kvarts liksom asbest och vissa syntetiska oorganiska fibrer kan som damm framkalla fibros i lungorna

Hälsorisker – fibrosframkallande damm

Dammpartiklars hälsoeffekter bestäms av ett antal egenskaper som storlek, form, beståndsdelar, biotillgänglighet och biobeständighet. Partiklar större än ca 5 µm kan orsaka irritation i hud, ögon och övre luftvägar medan partiklar mindre än ca 5 µm kan tränga djupare ner i luftvägarna och bli kvar (deponeras) i de minsta luftrören och lungblåsorna. Kroppen reagera normalt med inflammation på främmande material som deponeras i lungvävnad. Detta är akuta försvarsmekanismer och i regel av övergående slag. Vid långvarig eller upprepad exponering kan mer bestående reaktioner uppkomma såsom bindvävsomvandling i lungvävnad och tumörer. Hur länge partiklarna blir kvar i vävnaden bestäms till stor del av deras form och kemiska sammansättning. Flimmerhåren i luftvägarna är viktiga för att avlägsna deponerat damm och fibrer och transportera dessa till svalget där det mesta sväljs. Personer som röker eller besväras av astma kan få betydande svårigheter med irritation från damm i yrket. Exempel på sådana yrken är byggnadsarbetare, elektriker och isolerare. Andra effekter är hudirritation pga. direktkontakt med damm och undviks med lämplig skyddsklädsel. Personer med ökad benägenhet för eksem, t.ex. atopiskt eksem (torr, fjällande, irriterad hud), kan få betydande svårigheter vid damm exponering.

Syntetiska oorganiska fibrer
 • Mineralull
 • Kontinuerliga glasfibrer
 • Eldfasta keramiska fibrer
 • Specialfibrer
 • Grafitfibrer
 • Kiselkarbidfibrer.
Hälsorisker – vissa syntetiska oorganiska fibrer

Vissa av de syntetiska oorganiska fibrerna kan orsaka lungfunktionsnedsättning (speciellt hos rökare), förtjockning av lungsäcken (pleuraplack), bindvävsomvandling i lungorna (fibros) och lungcancer.

Omfattning
 • Genomgång av tidigare arbeten, speciellt tidigare exponering för fibrosframkallande damm
 • Genomgång av tobaksbruk
 • Genomgång av eventuella sjukdomar
 • Genomgång av symtom som kan kopplas till exponering
 • Lungröntgen (se ovan)
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri)
 • Läkarundersökning
Målgrupp
 • Alla anställda som exponeras för vissa syntetiska oorganiska fibrer
Syfte
 • Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av vissa syntetiska oorganiska fibrer
Rapport
 • Muntlig återkoppling till den som genomgått undersökningen
 • Intyg om genomförd undersökning skickas till arbetsgivaren
 • Rapport på gruppnivå skickas tillarbetsgivaren enligt överenskommelse

Arbetstagare som har lungsjukdom eller nedsatt lungfunktion är inte tjänstbar i exponerat arbete. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakad av rökning kan innebära förbud mot fortsatt arbete. Enkla pleuraplack innebär inte förbud. Det är mycket viktigt att arbetstagare informeras om de ökade risker för lungsjukdomar som finns hos rökare jämfört med icke rökare som arbetar med fibröst damm.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala och Vetlanda
Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies