Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinsk kontroll - arbete med joniserande strålning


Bakgrund

Läkarundersökningen är till för att skydda arbetstagaren. Avsikten är att hindra att någon som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar anställs eller fortsätter att vara sysselsatt i arbete med jonserande strålning. Hänsyn tas även till om viss personlig skyddsutrustning kan vålla särskilda besvär. För en adekvat bedömning ska den undersökande läkaren ta reda på vilken typ av arbete den undersökte ska vara verksam i och därmed förenade exponeringsvägar.

Beskrivning

Lagstadgad hälsokontroll av anställda som i sitt arbete kommer i kontakt med joniserad strålning. Hälsokraven regleras i strålsskyddslagen.

Undersökning skall ske:

 • Före anställning
 • Hälsodeklaration årligen (lämnas till ansvarig läkare som utfärdar intyg) 
 • Läkarundersökning vart tredje år
Exponering

Det finns tre olika fall av exponering för strålning, se nedan. Dessa kan även uppträda i kombination. 

Extern bestrålning
Exempel: all form av röntgenverksamhet, gammaradiografering 

 • Inga särskilda hälsokrav utöver allmänna hälsokrav. 
 • Allvarlig kronisk sjukdom med benmärgspåverkan, dåligt kontrollerad epilepsi eller diabetes eller allvarlig psykisk sjukdom är kontraindikationer.

Risk för hudkontamination
Exempel: arbete med öppna radioaktiva strålkällor, såsom beredning av radioaktiva substanser inom nukleärmedicin, flertalet arbeten inom kärnkraftverksindustrin, spårämnesundersökningar

 • Inga särskilda hälsokrav utöver allmänna hälsokrav.
 • Hudsjukdom med hudbarriärskada (kroniskt eksem, psoriasis) eller vara överkänslig (kontaktallergi) mot material som används i skyddskläder, t.ex. gummihandskar är kontraindikationer. 

Risk för kontamination genom inandning
Exempel: arbete på laboratorium med radioaktiva ämnen i pulverform som kan damma eller är flyktiga, arbete med alfastrålande nuklider, industriellt arbete med uran 

 • Inga särskilda hälsokrav utöver allmänna hälsokrav.
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (kronisk bronkit med luftvägsobstruktion, emfysem, bronkiektasier), kronisk hjärtsjukdom med hjärtsvikt, kronisk njursjukdom med njursvikt är kontraindikation
 • Storrökare med slembronkit utan luftvägsobstruktion har en nedsatt mukociliär transport varför även detta tillstånd är en relativ kontraindikation.
Omfattning
 • Hälsodeklaration
 • Kontroll av blodstatus, blodsocker, njur- & leverfunktion
 • Kontroll av alkoholmarkörer i blodet (CDT & Peth)
 • Kontroll av droger (urinprov)
 • Läkarundersökning
 • Läkarintyg
Målgrupp
 • Alla anställda som i sitt arbete kommer i kontakt med joniserad strålning
Syfte
 • Tidigt upptäcka ogynnsamma hälsoeffekter som kan ha sin orsak i arbetsmiljön
Rapport
 • Skriftlig rapport till medarbetare
 • Skriftlig rapport till beställaren

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala och Vetlanda
Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies