Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinsk kontroll - nattarbete


Lagstadgad undersökning av nattarbetande arbetstagare och som regleras i AFS 2005:6.

Arbetsgivare skall erbjuda undersökning: 

 • Innan nattarbete första gången påbörjas
 • Därefter vart 6:e år för anställda under 50 år
 • Samt vart 3:e år för de som fyllt 50 år

Det är obligatoriskt för arbetsgivaren att erbjuda, men frivilligt för den anställde att delta i undersökningen.

Nattarbete

Nattarbete innebär att man arbetar minst 3 timmar mellan klockan 00.00 – 05.00 eller att man vid oregelbunden arbetstid arbetar minst 38 % av årsarbetstiden på natten (3 av 8 timmar).

Hälsorisker vid nattarbete

Människan har en naturlig dygnsrytm som styrs av ljuset. Under dagen är vi aktiva och under natten vilar vi. Under nattvilan sker mycket av kroppens reparationsarbete. Bl.a. ökar produktionen av tillväxthormon och testosteron (manligt könshormon) under sömnen och immunsystemets aktivitet ökar. Dygnsrytmen medför att det är svårare att vara vaken på natten och svårare att sova på dagen. Sömnen är en förutsättning för de vakna aktiviteterna på kort sikt och på lång sikt överlever vi inte utan sömn. Omfattande forskning har visat att 7–8 timmars sömn per dygn är nödvändigt för återhämtning samt hälsa och säkerhet. På kort sikt har en minskning av sömnlängden med högst två timmar från 8 till 6 timmar en enstaka natt endast en marginell inverkan på vakenhet och prestationsförmågan den följande dagen. Ytterligare sömnreduktion ger däremot tydligare negativa effekter. Riskerna med trötthet p.g.a. sömnbrist består i sänkt uppmärksamhet och försämrat omdöme med risk för olyckor. Sådana risker är uppenbara när det gäller framförande av fordon. Tröttheten är normalt som störst med åtföljande olycksrisk i slutet av natten kring kl. 03–05. Mer långsiktiga effekter av arbete som ger sömnstörningar är stegrat blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, mag/tarmbesvär och sannolikt diabetes.

Omfattning
 • Hälsodeklaration
 • Sömndeklaration
 • Blodtrycksmätning
 • EKG (personer över 50 år eller vid behov)
 • Kontroll av blodvärde
 • Kontroll av blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider)
 • Kontroll av blodsocker
 • Läkarundersökning
Målgrupp
 • Alla anställda som arbetar natt
Syfte
 • Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av nattarbete
Rapport
 • Muntlig återkoppling till den som genomgått undersökningen
 • Intyg om genomförd undersökning skickas till arbetsgivaren
 • Rapport på gruppnivå skickas tillarbetsgivaren enligt överenskommelse

Den som fått problem med hälsan pga. nattarbete bör inte fortsätta att arbeta nattetid. Förflyttning eller omplacering till annat arbete eller dagskift kan krävas, men bedömningen måste göras individuellt. Enligt föreskrifterna har arbetsgivaren ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala och Vetlanda
Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies