Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinsk kontroll - kvicksilver


Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2019:3

Undersökning skall ske:  

 • Före anställning
 • Därefter med högst 3 års mellanrum (läkarundersökning)
 • Kontrollen skall ligga till grund för tjänstbarhetsbedömning
Observera!

Provtagning av kadmium i blod skall göras var sjätte månad. Om kadmiumhalten vid tre sexmånaderskontroller efter varandra är lägre än 50 nmol/l krävs kontroller endast var tolfte månad. 

 • Om halten i blodet hos någon anställd är högre än 50 nmol/l ska arbetsgivaren utreda orsaken och vidta åtgärder för att snarast minska exponeringen.
 • Om halten i blodet hos någon anställd är högre än 75 nmol/l är den anställde inte tjänstbar i kadmiumarbete förrän läkarundersökning skett och kadmiumhalten i blodet sjunkit under 50 nmol/l

Arbetsgivaren skall sända resultaten av läkarundersökningarna och blodproverna till Arbetsmiljöverket. Uppgifter om antalet undersökta, deras arbetsuppgifter, namn på den ansvarige läkaren och vilket laboratorium som gjort analysen ska anges. Vid kontroll av kadmium i blodet skall uppgifterna vara fördelade på kön och olika nivåer av metallen i blodet.

Hälsorisker av kadmium

Kadmium är en mycket giftig metall som kan ge påverkan på lungor, njurar och skelett. Lungskada kan uppträda vid inandning av höga halter kadmiumoxidrök. Långvarig inandning av lägre halter kan ge kronisk lungskada. Långvarig exponering för kadmium kan ge njurpåverkan, liksom urkalkning av skelettet. Eftersom kadmium utsöndras mycket långsamt händer det att effekterna upptäcks först långt efter att exponeringen upphört. Rökare får i sig stora mängder kadmium via tobaksrök.

Omfattning
 • Genomgång av tidigare arbeten med möjlig kadmiumexponering
 • Genomgång av tobaksbruk
 • Genomgång av eventuella sjukdomar
 • Genomgång av symtom som kan kopplas till exponering
 • Blodtrycksmätning
 • Bestämning av kadmium i blod och urin
 • Bestämning av njurfunktion (kreatinin)
 • Läkarundersökning
Målgrupp
 • Alla anställda som exponeras för kadmium
Syfte

Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av kadmium

Återkoppling
 • Muntlig återkoppling till den som genomgått undersökningen
 • Intyg om genomförd undersökning skickas till arbetsgivaren
 • Rapport på gruppnivå skickas till arbetsgivaren enligt överenskommelse

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala och Vetlanda
Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies