Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinsk kontroll - bly


Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2005:6.

Undersökning skall ske: 

 • Före anställning
 • Därefter med högst 3 års mellanrum (läkarundersökning)

Kontrollen skall ligga till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Observera!

Gravida och ammande kvinnor får inte sysselsättas i blyarbete. Kvinnor i blyarbete som blir gravida är skyldiga att meddela arbetsgivaren. Alla anställda med blyarbeten skall genomgå tre provtagningar av bly i blodet med 3 månaders intervall, varav en provtagning före anställning.

Ett viktigt syfte med den medicinska kontrollen är att informera arbetstagarna om vikten av god handhygien, särskilt före måltider och om risken för att bly förorenar tobaksprodukter som förvaras i arbetskläder. Arbetsgivaren skall sända resultaten av läkarundersökningarna och blodproverna till Arbetsmiljöverket. Uppgifter om antalet undersökta, deras arbetsuppgifter, namn på den ansvarige läkaren och vilket laboratorium som gjort analysen ska anges. Vid kontroll av bly o blodet skall uppgifterna vara uppdelade på olika intervall för blyhalten i blod för kvinnor respektive män samt för kvinnor också på åldersintervall över eller under 50 år.

Hälsorisker av bly

Akut blyförgiftning kan uppträda efter inandning av höga halter blyrök eller blyhaltigt damm. Symtomen är svåra magsmärtor (”blykolik”) och symtom från nervsystemet. Akut blyförgiftning efter yrkesmässig exponering förekommer knappast i Sverige. Långvarig blyexponering kan påverka blodet, centrala nervsystemet och njurarna. Bly som kommit in i kroppen ansamlas i skelettet och utsöndras mycket långsamt. 

Frisättning av bly från ben sker snabbare i samband med graviditet och amning. Bly utsöndras i modersmjölk. Barn och i synnerhet foster, är mycket känsliga för bly och halter som är oskadliga för modern kan medföra risk för mental påverkan hos barnet.

Undersökningen omfattar
 • Genomgång av tidigare arbeten med möjlig blyexponering
 • Genomgång av tobaksbruk
 • Genomgång av eventuella sjukdomar
 • Genomgång av symtom som kan kopplas till exponering
 • Blodtrycksmätning
 • Bestämning av bly i blodet
 • Bestämning av äggvita i urinprov (sticka)
 • Läkarundersökning
Målgrupp
 • Alla anställda som exponeras för bly
Syfte
 • Minska riskerna för arbetstagare att drabbas av hälsostörningar till följd av bly
Återkoppling
 • Muntlig återkoppling till den som genomgått undersökningen
 • Intyg om genomförd undersökning skickas till arbetsgivaren
 • Rapport på gruppnivå skickas tillarbetsgivaren enligt överenskommelse

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala och Vetlanda
Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies