Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinsk kontroll - handintensivt arbete

Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2005:6.

Undersökningen skall ske:

 • Före anställning
 • Därefter med högst tre års mellanrum
 • Skall ordnas för arbetstagare som uppgett nya symtom eller visat tecken på vibrationsskada och anmält detta till arbetsgivaren.
Beskrivning

Hälsorisker av vibrationsexponering

Omfattande exponering för vibrationer från handhållna verktyg kan ge symtom till följd av skador på nerver, blodkärl, muskler och skelett. Skadorna på blodkärlen innebär en ökad tendens till kärlsammandragning. Nervskadan yttrar sig som symtom i form av domningskänsla, nedsatt känsel, finmotorik och kraft. Skadorna på blodkärlen och nerverna kan båda medföra en upplevelse av ökad köldintolerans. Kärlskadorna visar sig som avblekningar i huden vid nedkylning, s.k. vita fingrar, medan köldintolerans vid nervskada främst upplevs som smärta. Detta kan allvarligt försvåra utomhusvistelse under kallare årstider och hämma fritidsaktiviteter som fiske och bad. Det finns även studier som visat ett samband mellan vibrationsexponering och nervinklämning i handleden (karpaltunnelsyndrom) med domningar, stickningar och nedsatt känselsinne i handens insida. Besvären uppträder ofta nattetid. 

Förare i olika typer av fordon, särskilt inom gruv-, byggnads- och anläggningsverksamhet kan ibland exponeras för kraftiga helkroppsvibrationer. Vibrationer som överförs till människokroppen förstärks, vid vissa frekvenser, i olika kroppsdelar och organ och kan då ge upphov till töjningar och hoptryckningar av vävnader i varierande grad. Vibrationerna kan påverka leder, muskelfästen och diskarna i kotpelaren. Forskningsresultat tyder på att vibrationer, t.ex. från fordon, innebär en ökad risk för ryggbesvär. Exponering för helkroppvibrationer kan också ge upphov till trötthet. 

Ett samband finns också mellan vibrationsexponering och hörselskada. Buller och vibrationer förekommer ofta tillsammans. 

Nyanställningsundersökningen syftar till att diagnosticera sjukdomar eller skador hos den anställde, vilka kan innebära ökad risk för vibrationsskada, och de försiktighetsåtgärder som detta kan föranleda. Således kan en person med t.ex. känd nervskada sedan tidigare behöva ytterligare skydd utöver det som anses tillräckligt för fullt friska personer. Medicinska tillstånd som ger ökad risk för neuropatier (nervskador) är bl.a. diabetes, hypotyreos (bristande funktion hos sköldkörteln), alkoholöverkonsumtion och vitamin B12-brist. Andra tillstånd som motiverar försiktighet med vibrationsexponering är primär och sekundär Raynaudsjukdom. Bindvävssjukdomar och medicinering med kärlsammandragande läkemedel kan också innebära ökade risker genom försämrad blodcirkulation.

Omfattning
 • Hälsodeklaration
 • Yrkesanamnes 
 • Anamnes gällande vibrationsrelaterade symtom, deras debut, frekvens, allvarlighetsgrad, utbredning och relation till exponering
 • Läkarundersökning vid vibrationsexponering till hand & arm
  • hjärtundersökning
  • blodtryckskontroll
  • lungundersökning
  • cirkulationsundersökning (tecken på nedsatt perifer cirkulation)
  • muskel & skelett undersökning av händer, armar, skuldror och nacke (atrofier)
  • neurologisk undersökning (senreflexer, muskelstyrka, koordination, tvåpunktsdiskrimination, vibrationssinne, smärtsinne, temperatursinne och beröring)
 • Läkarundersökning vid helkroppsexponering
  • hjärtundersökning
  • blodtryckskontroll
  • lungundersökning
  • cirkulationsundersökning (tecken på nedsatt perifer cirkulation)
  • muskel & skelett undersökning (rörelsemönster, ledstatus, muskelstyrka, tendinittest och ryggstatus)
  • ryggundersökning (felställningar, rörlighet, smärta, tryckömhet samt tecken på muskelsvaghet och nervrotsinklämningar)
Målgrupp
 • Anställda som exponeras för vibrationer exempelvis
  • snickare 
  • montörer
  • mekaniker
  • reparatörer
  • plåtslagare
  • betongarbetare
  • maskinförare 
  • fordonsförare
Syfte

Upptäcka medarbetare som lättare kan drabbas av ohälsa om de exponeras för vibrationer eller som uppvisar tecken på vibrationsskada

Om arbetstagaren visar tecken på mer uttalad vibrationsskada, bör denne normalt inte fortsätta i vibrationsexponerat arbete. En individuell bedömning behöver dock alltid göras. Personer med symtom och tecken på vibrationsrelaterad skada kan i enskilda fall behöva genomgå fördjupad bedömning av läkare med särskild kompetens i vibrationsorsakade besvär. Det är olämpligt att fortsätta ett vibrationsexponerat arbete om allvarligare vibrationsskada misstänks eller konstateras då symtomen förvärras vid fortsatt exponering.

Återkoppling - medarbetaren

Muntlig återkoppling till den som genomgått undersökningen

Intyg om genomförd undersökning skickas till arbetsgivaren Rapport på gruppnivå skickas tillarbetsgivaren enligt överenskommelse Den som fått problem med hälsan pga. nattarbete bör inte fortsätta att arbeta nattetid. Förflyttning eller omplacering till annat arbete eller dagskift kan krävas, men bedömningen måste göras individuellt. Enligt föreskrifterna har arbetsgivaren ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering.

Återkoppling - arbetsgivaren
 • Intyg om genomförd undersökning skickas till arbetsgivaren 
 • Rapport på gruppnivå skickas till arbetsgivaren enligt överenskommelse
Tjänstbarhetsbedömning

Den som fått problem med hälsan pga. vibrationsarbete bör inte fortsätta i vibrationsexponerat arbete, då symtomen förvärras vid fortsatt exponering.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala och Vetlanda
Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies