Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Gotahälsan

Vi är tolv medarbetare som arbetar på Gotahälsan och vi har tillgång till ett tiotal samarbetspartner. 

Vi bedriver företagshälsovård med utgångspunkt från Mjölby, Aneby och Vetlanda. Vårt team består av arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer, KBT-terapeut, massör, psykolog, sjukgymnaster, specialistläkare och specialistsjuksköterska. Vi har samarbete med andra lokala hälso- och sjukvårdsaktörer.

Marknad

Vi har ca 250 företagskunder med omkring 8 000 årsanställda. Våra kunder är fåmansföretag, mellanstora företag och mindre-mellanstora kommuner. Vi är duktiga på att möta våra kunders varierande behov. Inom det privata näringslivet har vi olika typer av kunder; industriföretag, byggföretag, handelsföretag och tjänsteföretag

Ägare

Gotahälsan ägs av Kristian Nylander

Ledning

Vår ledning består av VD Kristian Nylander. Huvudkontoret ligger i Mjölby.

Affärsidé

Gotahälsan skall bedriva verksamhet som ökar eller bibehåller det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos våra kunder. Vi tror att detta kan ske genom 

  • Att långsiktigt förbli en stark, stabil och konkurenskraftig aktör inom företags- och privathälsovården
  • Att vår tillväxt sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart

Mål

Företagets mål är att stärka positionerna inom företagshälsovården. Vi tror att detta kan ske genom

  • Att våra medarbetare är engagerade, nytänkande, kompetenta och professionella.

Vision

  • Att vara en drivande aktör inom hälsa

Värdegrunder

Våra värdegrunder är 

  • Respekt
  • Samverkan
  • Flexibilitet
  • Öppenhet
Med respekt menar vi 

Att vi vill förstå och sätta oss in i olika människors och gruppers sätt att agera och resonera. Vi tror att detta är en förutsättning för ett respektfullt möte och dialog. Vår syn på respekt grundar sig i alla människors lika värde.

Med samverkan menar vi 

Att vi med hjälp av varandras kompetenser och kunnande kan öka nyttan, av våra tjänster, för våra kunder och andra intressenter. Vi tror att detta även gynnar företagets utveckling och stabilitet. 

Med flexibilitet menar vi 

Att vi genom att hjälpa till där så behövs möter vi bättre kundernas behov och får verksamheten att fungera bättre. 

Med öppenhet menar vi 

Att alla åsikter respekteras och att vi kan och får dela med oss av vår kunskap, våra åsikter och känslor till varandra

Gotahälsan AB

Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby

Vi har även mottagningar i Vetlanda och Aneby

Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies