Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinska kontroller


Gotahälsan kan hjälpa Ditt företag med de lagstadgade medicinska kontroller

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Samverkan med de anställda är nödvändig och de anställda har också ett ansvar för att målet om en bra arbetsmiljö med friska medarbetare skall uppnås. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01, förklarar hur arbetsgivaren skall uppfylla sitt ansvar. Andra föreskrifter kompletterar arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Expertkunskap utifrån är ofta nödvändig för att bedöma de fysiska och psykiska risker som kan finnas och för att föreslå åtgärder. När hjälp anlitas externt, exempelvis från företagshälsovården, skall den få information om vad som kan påverka arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Om arbetsgivaren vid riskbedömningen, som enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete skall göras, finner något som kan orsaka ohälsa, skall förebyggande åtgärder vidtas.

Kvarstår risken, kan arbetsgivaren ibland behöva erbjuda arbetstagarna en särskild medicinsk kontroll. En medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet och kan vara en läkarundersökning eller någon form av hälsoundersökning.

Syftet med medicinska kontroller kan vara
  • Att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön
  • Att komplettera yrkeshygieniska mätningar med biologiska exponeringskontroller, dvs. analys av kemiska ämnen i blod, urin eller saliv
  • Att skydda särskilt känsliga individer
  • Att kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga att utföra sina arbetsuppgifter
  • Att förebygga olycksfall i arbeten som innebär risker, t.ex. arbeten som ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet
  • Att informera arbetstagaren om riskerna i arbetet och hur man bäst undviker dem.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala och Vetlanda
Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies